Dne 10. 5. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK výzvu programu Úspory energie II. Výzva podpoří snížení energetické náročnosti podnikatelských nemovitostí a úspory energií v malých, středních i velkých podnicích, na které je uvolněna alokace ve výši 5 mld. Kč. Žádosti o podporu ve výši až 2 mld. Kč jsou přijímány v období od 24. 5. 2024 do 31.10.2024.✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
Více: https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4126615

Doporučené