Je v IDS VDV integrované kromě vlaků a
autobusů i MHD?

V současné době je integrovaná MHD
Jihlava a MHD Třebíč. 

 

Jak si pořídím jízdní doklad VDV?

V integrovaných autobusech je vydáván
jízdní doklad VDV automaticky. Ve vlacích je nutné si jízdní doklad VDV
vyžádat.  V případě přestupu s jízdním
dokladem VDV je nutné znát při pořízení jízdního dokladu, číslo tarifní zóny
VDV výstupní zastávky.

 

Jak zjistím číslo tarifní zóny VDV?

Je uveden vedle názvu zastávky v
jízdních řádech, ve vyhledávači spojení IDOS v detailu  daného spoje , nebo je možné využít Tarifní
kalkulátor VDV
https://tim.abirun.eu/KrajVysocina/TarifniPocitadlo/.

 

Jak probíhá odbavení při přestupu?

Řidič nebo průvodčí zkontroluje jízdní
doklad VDV, zda se pohybujete ve směru relace uvedené na jízdním dokladu a v
jeho časové platnosti (jízdní doklad je platný do času příjezdu do cílové
zastávky podle údaje uvedeného v jízdním řádu). V případě, že je na
jízdence vytisknut QR kód, zkontroluje jízdenku pomoci něj. V případě, že
nejde QR kód naačíst, zkontroluje je vizuálně.

 

Jak poznám, že autobus nebo vlak je
integrován do VDV?

Všechny vlaky ČD jsou na území Kraje
Vysočina integrované a je možné si pořídit jízdní doklad jak VDV, tak ČD.
Jízdní doklady ČD nejsou, ale uznávané v integrovaných autobusech VDV.

Většina autobusů na území Kraje Vysočina
je integrovaná. Na jízdních řádech je uvedené, zda na dané lince je možné
použít tarif VDV, případně spoje, které jsou neintegrované. Jízdní doklady VDV
pořízené v autobusech jsou uznávané i ve vlacích ČD.

Na linkách a spojích, které nejsou
integrované ve VDV, se kupují jízdní doklady dle tarifu dopravce, nebo v tarifu
jiné IDS, pokud jde o linku mezikrajskou. Tyto jízdní doklady nejsou přestupní
na autobusy a vlaky VDV.

 

Jak funguje
přeprava přes hranice Kraje Vysočina?

V případě přepravy autobusy nebo vlaky
přes hranice kraje se použije na daném spoji

tarif dopravce.  Na některých linkách platí tarif VDV i v jiném
kraji, nebo případně IDS druhého kraje v

Kraji Vysočina, informace o tarifních
přesazích jsou vždy uvedené v jízdním řádu.

 

Je možné si dopředu ověřit, za jakou cenu se
přepravím?

Využijte Tarifní kalkulátor VDV https://tim.abirun.eu/KrajVysocina/TarifniPocitadlo/.

 

Jak zjistím, zda se stihnu přepravit v
časové platnosti jízdního dokladu?

Časová platnost je uvedená v jízdním
dokladu. Dopředu ji lze zjistit v Tarifním kalkulátoru VDV
https://tim.abirun.eu/KrajVysocina/TarifniPocitadlo/
podle zadaných stanic
nástupu a výstupu

Časová platnost mezi dvěma zónami je
nastavena podle toho, zda se jedná o nejkratší

cestu, cestu s nejmenším počtem
přestupů, nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností, anebo časově
nejvhodnější cestu s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci.  V případě, že vyhledané spojení nelze
uskutečnit v rámci časové platnosti jízdního dokladu, je nutné se odbavit více
jízdními doklady.

 

Je možné přepravovat jízdní kolo, nebo koloběžku v
autobusech VDV?

Jízdní kolo, ani koloběžka (pokud nejde
složit do rozměrů umožňující přepravit jako spoluzavazadlo dle SPP VDV) se v
autobusech nepřepravují, pouze je umožněna přeprava ve vlacích podle smluvních
přepravních podmínek a tarifu Českých drah.

 

Přijíždím do Kraje Vysočina vlakem s
platnou jízdenkou ČD nebo IDS jiného kraje a chci dále pokračovat v tarifu VDV?

V případě, že přestupujete v Kraji
Vysočina ve stanici, kde je otevřena výdejna jízdenek ČD, pořiďte si navazující
jízdní doklad VDV v této stanici, a to ze zóny, kde Vám končí platnost
předcházejícího dokladu.

Pokud tuto možnost nemáte, pořiďte si
navazující jízdní doklad VDV u dopravcem pověřené osoby (nejčastěji průvodčí),
ale za podmínky, že o jízdní doklad VDV požádáte nejpozději do okamžiku odjezdu
vlaku ze stanice, do které máte platný jízdní doklad. V takovém případě budete
odbaveni i bez manipulační přirážky.

 

Kde mám reklamovat jízdné nebo
uplatňovat práva z přepravní smlouvy?

V případě požadavku stornování jízdního
dokladu do 5 minut od výdeje jízdního dokladu, ale nejpozději do odjezdu ze
stanice/zastávky. 

V případě reklamace přepravy u dopravce,
u kterého daná skutečnost vznikla.

 

Cestuji z Tišnova do nemocnice v Jihlavě.
Jsem 65+. Mohu využít 24 hodinovou jízdenku i na MHD Jihlava? Konkrétně
trolejbus B z hlavního nádraží do Nemocnice?

Ano, pokud máte zakoupenou zónu VDV 1
Jihlava, ve které je jak hlavní nádraží tak i nemocnice. Takto je to možné na
cestu tam i
zpět.

 

Cestuji
z Prahy Hlavního nádraží do Havlíčkova Brodu vlakem. Do Čáslavi si koupím
lístek v tarifu PID a jak si mám koupit lístek z Čáslavi do Havlíčkova
Brodu v tarifu VDV? Když sedím ve vlaku? Prodá mi ho průvodčí bez přirážky ve
vlaku?

Jízdenku v tarifu VDV si můžete
koupit ve vlaku u průvodčího po předložení zakoupeného jízdního dokladu
v tarifu PID. Navazující jízdní doklad VDV bude bez přirážky, avšak o
jízdenku musíte požádat před zastávkou, od které by měla jízdenka platit. Ve
Vašem případě tedy v průběhu cesty mezi Prahou a Čáslaví.

 

Mám
předplatní
jízdenku Velké Meziříčí (330) do
Nového Města na Moravě
(410) a občas jezdím do Jihlavy (1) jakou návaznou
jízdenku si mám koupit?

Jízdenku k předplatnému si můžete koupit
v rámci povolené a logické cesty. Na základě vyhledání Vašeho spojení
v IDOS tedy například: Návaznou jízdenku ve Velkém Meziříčí do Jihlavy
nebo přestup ve Žďáru nad Sázavou a tedy potom jízdenka pro relaci Žďár nad
Sázavou – Jihlava.

 

Cestuji
z Nového Města (410) přes Bystřici do Brna (Tišnov 910) odkud si mám koupit
návaznou jízdenku?

V případě této cesty je na výběr
několik možností:

IDSJMK je od
Rovné-Divišov a VDV až do Tišnova.

Další možnost
je využití na část trasy i tarif ČD.

NMnM – Tišnov
– tarif VDV 64 Kč + tarif IDSJMK 49 Kč = 113 Kč

NMnM – Rovné –
tarif VDV 22 Kč + tarif IDSJMK 89 Kč = 111 Kč

Můžete
případně využít i aplikace Poseidon od IDSJMK.

V relaci
Rovné – Tišnov je možné tarif zlomit kdekoliv.

 

Cestuji z Brna (Tišnov 910 přes
Křižanov 347) do Žďáru nad Sázavou kam si mám koupit jízdenku?

Od 10.prosince 2023 je již tarif VDV i v
rychlících od Tišnova do VDV. Lze tedy na kombinovat tarif IDSJMK do Tišnova a
pak tarif VDV do Žďáru nad Sázavou.

 

Zakoupením předplatní jízdenky z
Velkého Meziříčí (330) do Nového Města na Moravě (410) mohu jezdit např. jen v
trase Žďár – Nové Město?

Ano, předplatní jízdenku lze využít jen
v části cesty.

 

Je tarif VDV platný také pro spoje
Dačice – Havlíčkův Brod SP 1914 RENESANCE.

Ano, tarifní přesah VDV platí na všech
vlacích do Dačic

 

Lze zakoupit
přestupní jízdenku  i na delší
vzdálenost? Například z Humpolce (zóna 650) do Brno – Bus – JMK (zóna
900)?

Od 1. ledna 2024
jsou zrušeny tarifní pásma nad 100 tarifních jednic, protože vlivem zdražení,
se ceny za tyto delší vzdálenosti dostávali nad ceny síťového jízdného.

Výhodnější je
tedy zakoupení  24 hodinovou síťovou
jízdenku za 75 Kč pro studenty. V rámci ní můžete opakovaně cestovat po
celé síti VDV všemi směry.

 

Jaké
jízdní doklady jsou uznávané v rámci integrace MHD Jihlava,  MHD Třebíč a opačně, jaké „jízdenky MHD“ lze
použít pro přepravu v autobusech VDV?

V MHD Jihlava a Třebíč se uznávají všechny jízdenky VDV do konce
časové platnosti vyznačené na jízdenkách VDV.

Ve VDV se uznávají jízdenky MHD na kterých je vyznačeno, že se jedná o
integrovaný jízdní doklad VDV a uznávají se do konce časové platnosti dané
jízdenky a pouze na území daného města.

Veškerý výčet jízdenek MHD, jejich vzory, použití a pořízení je popsán
v příloze č. 6 Tarifu VDV, která je dostupná na webových stránkách
www.idsvdv.cz.

Informační servis taky samozřejmě poskytují prodejní místa jednotlivých
MHD.

 

Cestuji
pravidelně Telč – Jihlava, většinou na zastávku autobusové nádraží, někdy
vystoupím na zastávce Jihlava, poliklinika a jedu MHD od zastávky Dům zdraví k
Motorpal hala. Někdy cestuji Telč – Jihlava, a dále pokračuji MHD ze zastávky
Chlumova k zastávce Motorpal hala, vystačí mi sedmidenní jízdenka tak, aniž
bych si musela dokupovat zvlášť jízdenky na MHD?

Někdy
cestuji trasou Telč – Jihlava autobusové nádraží a zde přestoupím na autobus v
rámci VDV s tím, že vím, že mi ta předchozí jízdenka platí dál a jedu na
zastávku Jihlava, Motorpal nová hala.

Když takhle
kombinuji tyto tři způsoby, a to v závislosti na tom, v jaký čas zrovna jedu,
vystačí mi na tyto varianty, které jezdím, 7 denní jízdenka?

Všechny tyto zmiňované zastávky se nacházejí v zóně VDV 1 Jihlava.

Proto lze  libovolně kombinovat VDV
a MHD v rámci této zóny do konce časové platnosti jízdenky VDV.

Není potřeba už dále zakupovat jízdenky MHD, pokud nevyjedete do jiné zóny
VDV v rámci oblasti MHD Jihlava.

Pokud využíváte tarifní kalkulátor, můžete si pomoci „ťuknutím“ na
zónu  1 Jihlava, zobrazit všechny zastávky patřící do této zóny.

 

Chtěla bych tento rok strávit týden na Vysočině a chci hodně
cestovat veřejnou dopravou. Bydlet budu ve Žďáru nad Sázavou a odtamtud vyjíždět
např. do Chotěboře, Krucemburku, Ronova, Studence a Bystřice nad Pernštejnem.

Chci se zeptat, zda existuje nějaká turistická týdenní
jízdenka, kterou bych mohla používat na vlak i autobus ve Vašem regionu. 
Jsem seniorka, ale mladší 65 let. 

Pokud byste jezdila v pravidelné trase mohl bych Vám doporučit 7
denní jízdenku. Vzhledem ale k Vaší roztříštěnosti cest byste ji
nevyužila.

Doporučuji před každým dnem využít náš tarifní kalkulátor na www.idsvdvd.cz, kde si můžete naplánovat jednotlivé trasy a zhodnotit jestli se Vám
nevyplatí 24 hodinová síťová jízdenka.

V současné době nenabízíme turistické zvýhodněné jízdné, a to
z důvodu jízdného  jen v papírové
formě. K rozšíření větší nabídky jízdného potřebujeme e-shop a mobilní
aplikaci. S těmi se počítá v roce 2025.

 

Dobrý den
existuje týdenní jízdenka z obce Strážek do obce Vratislávka?

Obec Vratislávka je na území Jihomoravského kraje. V současné době
probíhají jednání mezi kraji na mezikrajských přesazích obou tarifů. Přesah
tarifu VDV do Vratislavky je v návrhu, bohužel narážíme na technické
rozdíly v obou tarifech, které se snažíme ve spolupráci s dodavateli
odbavovacích zařízeních co nejdříve vyřešit.       Po vyřešení a až nám to Jihomoravský
kraj odsouhlasí, zavedeme v nejbližším možném termínu přesah tarifu VDV do
Vratislávky a tím i 7 denní jízdenku.

 

Je možné
využít týdenní jízdenku na autobus z Luk nad Jihlavou do Jihlavy i pro MHD
(trolejbus).

Za předpokladu, že je jízdenka VDV zakoupena až do zóny VDV 1 Jihlava, je
možné použít MHD Jihlava do konce časové platnosti jízdenky v rámci zóny
VDV 1 Jihlava.

Tato zóna zahrnuje celou vnitřní část města. Můžete použít tarifní mapu na
www.idsvdv.cz kde jsou vidět všechny zóny a zastávky v nich zařazené.

V případě, že například zajíždíte až do zóny 2 Jihlava – Průmyslová
zóna, je nutné si koupit jízdenku VDV až do této zóny pokud chcete použít MHD
pro dojezd (bez použití jízdného MHD).

 

Jaký spoj využít a jakou jízdenku si koupit na cestu ze
Zhoře zóna 21 do Velkého Meziříčí zóna 330. 
A to ráno tam a odpoledne zpět, kdy žádný přímý spoj nejezdí. Chtěla
jsem si, koupit lístek do zóny a použít nejrychlejší spoj, což je zpravidla
přes Jihlavu. Řidič však odmítal jízdenku uznat s tím, že mám použít přímý
spoj, to že žádný není, ho bohužel nezajímalo.

Kontrolou tohoto dotazu bylo zjištěno, že v relaci Zhoř – Velké Meziříčí
je jak nabídka spojů přestupních přes Jihlavu tak i přes Měřín.  Pokud využijete tarifní kalkulátor na
www.idsvdv.cz, tak při zadání relace Zhoř – Velké Meziříčí se Vám zobrazí souhrn
jízdného a dále pod tím i mapka, kde jsou zobrazené povolené zóny, které můžete
použít při cestě.

Při zkontrolování zjistíte, že řidič postupoval správně, neboť Jihlava už
není povolená zóna.

Při stanovení povolených zón se bere v úvahu jak možné spojení
(přímé, přestupní, rychlost spojení atd.), ale i možnost zneužití (bohužel).
Výsledkem je potom možný kompromis mezi využitím a zneužitím cestujícím.

Pohledem do mapy, pro danou relaci nejsou povolené jen přímé zóny mezi
Zhoří a Velkým Meziříčím, ale i další množství zón, které nabízí další
alternativy spojení. Bohužel pro toto spojení už nebylo možné povolit i zónu
Jihlavu. Vzhledem k významnosti Jihlavy zde už hrozilo velké riziko
zneužití.

Proto v případě, že budete chtít využít možnost přestupu
v Jihlavě, budete se muset odbavit použitím dvou jízdenek. Zhoř – Jihlava
a Jihlava – Velké Meziříčí.

 

Lze zakoupit jízdenka VDV ze Světlé nad
Sázavou – Tišnov – zpět v ten samý den a za jakou cenu?

Ano, lze. Nejlepší je použít tarifní kalkulátor na www.idsvdv.cz, kde se Vám přesně zobrazí cena i povolená cesta. Pro tuto relaci se už
nenabízí jednotlivé jízdné, ale 24 hodinová síťová jízdenka, kterou je cenově
výhodnější a můžete ji použít i pro cestu zpět. K zakoupení je jako
standardní jízdenka u řidičů, průvodčích a na pokladnách ČD.

 

Je možné  zakoupit měsíční/ tříměsíční zvýhodněnou
jízdenku pro studenty? Děti každý den dojíždějí do školy. Přistěhovali jsme se
jsme se z kraje, kde toto bylo možné, ale zde to nemohu nikde dohledat.

Bohužel v současné době lze koupit pouze 7 denní jízdenku na papírovém
nosiči (jako klasická jízdenka, akorát s prodlouženou platností).

V těchto dnech se rozbíhá projekt „Elektronického odbavení cestujících“
jehož součástí je i e-shop a mobilní aplikace VDV.

Následně bude možné zavést i delší předplatné, podobným systémem jako v
IDSJMK.

Předpokládané spuštění je rok 2025, poprosíme Vás tedy ještě o chvilku
strpení.

Tarifní kalkulátor a podrobné informace naleznete na www.idsvdv.cz

 

Pokud
cestuji přímým vlakem z Prahy do Žďáru n. S., jak si mohu zakoupit VDV
jízdenku na úsek Čáslav – Žďár…? Je to pouze ve vlaku u průvodčího s
přirážkou, nebo i někde online…? 

Jízdní doklad VDV si můžete koupit ve vlaku překračující hranice kraje u průvodčího bez přirážky, ale dříve než
Vám skončí platnost předcházejícího jízdního dokladu.

V současné době neexistuje jiný platební kanál.

 

Další a podrobnější odpovědi najdete
ve Smluvních přepravních podmínkách a Tarifu VDV webové stránce
www.verejnadopravavysociny.cz, v sekci Tarif VDV.

V případě dalších dotazů použijete kontaktní e-mail: [email protected]

Další a podrobnější odpovědi najdete
ve Smluvních přepravních podmínkách a Tarifu VDV webové stránce
www.verejnadopravavysociny.cz, v sekci Tarif VDV.

V případě dalších dotazů použijete kontaktní e-mail: [email protected]

jedeme Vaším směrem✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
Více: https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4124266

Doporučené